Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? - İş Güvenliği Çizgi Merkezi

23 Mart 2019by Didier Pirone0

İş sağlığı ve güvenliği nedir

Daha önce yayınladığımız makalede İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramının tarihçesinden bahsetmiştik. Ve yine aynı makalede yürülüğe giren İş sağlığı ve güvenliği yasaıyla birlikte meydana gelen İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı açığından bahsetmiştik. Aynı şekilde söz konusu açığı kapatmak için İş Sağlığı ve Güvenliği Kurslarını ele almış, kapsamlı bir bilgi vermiştik.

İş sağlığı ve güvenliği bir bilim dalıdır. Dünya üzerinde milyonlarca işyeri var. Bu işyerlerinde her gün onlarca insan fiziki şartlardan ve iş kazalarından dolayı hayatlarını kaybediyorlar ya da sakat kalıyorlar. Bu bilim İşyerlerinde çalışanların karşı karşıya kaldıkları sağlık problemlerini ve mesleki riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.  Bir firmanın ya da kuruluşun gerçekleştirdiği bütün iş ve işlemler  çalışanları, paravan şirketleri ve orada çalışanları geçici işçileri,  bir şekilde o işyerinde çalışan herkesi etkiler. Tüm bu insanların sağlığının korunması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda İş sağlığı ve güvenliği

Bilim olarak çalışır.

İş sağlığı ve güvenliği  Neler Yapar?

  • İşyerinde meydana gelebilecek her türlü risk, ortaya çıkabilecek her türlü sağlık sorunu konusunda önceden önlemler almak ve mevcut personelin tamamını bilgilendirmek
  • İş sağlığı ve güvenliği sadece işçileri korumaz aynı zamanda işvereni ve üretimin doğru ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini de garanti altına almaya çalışır.
  • İş sağlığı ve güvenliği için birincil amaç işyerinde çalışan işçilerin sağlıklarının korunması, çalışma alanında doğabilecek her türlü iş kazasını, meydana gelebilecek her türlü riski bertaraf etmek adına gereken tüm tedbirleri almaktan ibarettir.
  • İşyerinde riskleri azaltmak için gereken tüm araç gereçlerin teminin yapılması. Uyarı levhaları, bilgilendirme ve oryantasyonların takip edilmesi.

İş Sağlığı ve güvenliği meselesinin kanuni dayanağı ise 4857 Sayılı İş Kanunu 5. bölüm 77-89. maddede belirtilmektedir.  İş Sağlığı ve güvenliği’nin sağlanmasında işverene ve devlete görev düşmektedir. Devlet işverenlerin işyerlerinde gereken tedbirleri alıp almadıklarını, denetler, gerekli gördüğü hallerde işyerini kapatabilir. İşyeri çeşitli mühendisleri, teknik elemanlarını sağlık elemanlarını kurallar göre çalıştırmak zorundadır.

 

İşçi Sağlığını olumsuz etkileyen durumlar

İş Sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temel noktası işçi sağlığını korumaktır bu bağlamda İş Sağlığı ve güvenliği uzmanları işyerlerinde gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. İşçi sağlığını olumsuz etkileyen bir çok durum mevcut bu durumlar hakkında sizlere kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz.

 

Aşırı sıcak ya da aşırı nemli ortamlarda çalışmak

Aşırı sıcaklar ya da nemli ortamlar işçi sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerdendir. Bu tür durumlarda çalışılan yerin ısısının ayarlanması nem ölçerler ile nemin belirlenerek uygun duruma getirilmesi gerekir.

Yetersiz ışıklandırma ya da fazla ışıklandırma

Işıklandırmanın yetersiz olması işçinin yaptığı işi tam görememesine dolayısıyla kazaların oluşmasına neden olabilir. Fazla ışık ise göz sağlığı için zararlı olabilir.

Bedeni veya organları çok hırpalayan işler

İşlerin ağırlığına göre çalışma saatleri düzenlenmelidir. Masada çalışan bir işçi ile  balyoz sallayan bir işçi aynı süre çalıştırılmamalıdır.

Gürültü

Fazla gürültü de işçi sağlığını olumsuz etkiler.

Ağır çalışma şartları

Genel olarak ağır çalışma şartları İş Sağlığı ve güvenliği için büyük risktir. Hem iş kazaları için hem de meslek hastalıkları için çok önemli bir sorundur.

 

İşyeri atmosferinin kötü olması

İşçilerin çalıştığı ortamlarda solunan hava işçinin sağlığı ile doğrudan ilgilidir. Mesela kot taşlama işinde çalışan işçilerin çok önemli bir bölümü solunum cihazına bağlı olarak yaşamaktalar.

Gece İşi ve Vardiyalı çalışma

İş Sağlığı ve güvenliği uzmanları gece işçiliğinde ve vardiyalı çalışmalarda daha dikkatli olmalıdır. Çünkü bu saatlerde kaza ve yaralanma daha kolay oluşmaktadır.

Mola saatlerinin yetersiz olması

İşçilerin gerekli molalarının olması işçi verimini düşürmeye işçi sağlığını olumsuz etkilemeye başlar. İş Sağlığı ve güvenliği uzmanları hem iş veriminin arttırılması hem de işçi sağlığının korunması konusunda söz sahibidir. O nedenle verimi arttırmaya çalışmak da İş Sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yan görevleri arasındadır.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yerine getirmesi gereken bazı görevler vardır bunları sıralayalım:

1-      İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı , işyerindeki tüm makine donanım ve teçhizatın çalışma durumundan sağlığından stabilitesinden  makinelerde kullanılan malzeme ve hammaddelerin sağlığa etkilerinden sorumludur

2-      İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı işçileirn koruyucu kıyafetler giymesinden baret ya da kask takmasından koruyucu donanımların seçilip pratik olarak kullanılmasından bu koruyucuların işe yararlığının test edilmesinden sorumludur.

3-      İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yapılması gerekenleri işverene yazılı ve imzalı oalrak bildirmek zorundadır.

4-      İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı işyerinde ortaya çıkan kazaların neden çıktığını raporlamalı ve tekrar çıkmaması için gereken tedbirleri almalıdır.

5-      Risk Değerlendirmesi ile İlgili Görevi: İşverenin risklerle ilgili bilgilendirilmesi gereken tedbirlerin alınması için teşvik edilmesi ve işveren tarafından alınan tedbirlerin takibinin yapılması

6-      İşyerinin devletin belirlediği mevzuata uygun bir şekilde dizayn edilip edilmediğini kontrol etme, periyodik bakımları planlamak ve kontrol etmek,  kontrolleri gözlemlemek

7-      Doğal afetler, işyerinde meydana gelmesi olası facilara karşı acil eylem planları oluşturmak bunu işverenle ve işçilerle paylaşmak gerekli tedbirleri alıp gereken tatbikatları ve eğitimleri yapmak herkesin üstüne düşen sorumlulukları kendisine tebliğ etmek.

8-      İşyeri personelinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli eğitimleri aldıklarından emin olmak, eğitimleri, kanuna uygun olarak düzenlemek ve işverene onaylatmak.

9-      Çalışma ortamını sürekli gözleyerek,  İş Sağlığı Ve Güvenliği çalışmalarının yıllık değerlendirme raporuna (Ek-2) işyeri hekimi ile birlikte işlemek.

10-   Gerekli tüm evrakları hazırlayarak işverenin onayına sunmak gerekli afişleri çalışma ortamına asmak

11-   İşyeri hekimiyle sıkı diyalog halinde olmak, gerekli değerlendirmeleri birlikte yapmak,

Gibi birçok görev ve sorumluluğu vardır.

Didier Pirone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

İLETİŞİMGenel Merkez
Güçlendirme yoluyla yıkıcı yeniliklerin bütünsel dünya görüşünü organik olarak büyütün.
YERİMİZBizi Nerede Bulabilirsiniz
https://www.isguvenligicizgimerkezi.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
Bizimle İletişime GeçinWhatsApp, mail ve telefon ile bize ulaşabilirsiniz.
https://www.isguvenligicizgimerkezi.com/wp-content/uploads/2020/03/is-guvenligi-cizgi-merkezi-logo-1.png
BİZİ TAKİP EDİNSosyal Medyadan Biz
İş Güvenliği Çizgi sektörünü en üst düzeye çıkartmak için kesintisiz performans gösteriyoruz.
İLETİŞİMGenel Merkez
Güçlendirme yoluyla yıkıcı yeniliklerin bütünsel dünya görüşünü organik olarak büyütün.
YERİMİZBizi Nerede Bulabilirsiniz
https://www.isguvenligicizgimerkezi.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
Bizimle İletişime GeçinWhatsApp, mail ve telefon ile bize ulaşabilirsiniz.
https://www.isguvenligicizgimerkezi.com/wp-content/uploads/2020/03/is-guvenligi-cizgi-merkezi-logo-1.png
BİZİ TAKİP EDİNSosyal Medyadan Biz
İş Güvenliği Çizgi sektörünü en üst düzeye çıkartmak için kesintisiz performans gösteriyoruz.

Copyright © by Dijital Web Merkezi. All rights reserved.

Copyright © by Dijital Web Merkezi. All rights reserved.