Yükleniyor, lütfen bekleyiniz...

 

Yönetmelik - İş Güvenliği Çizgi Merkezi

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA

YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 27/11/2007 No: 2007/12937

Dayandığı Kanunun Tarihi: 9/6/1958 No : 7126

14/2/1985 No: 3152

13/12/1983 No : KHK/180

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 19/12/2007 No : 26735

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt :

Kaçış yolu sayısı ve genişliği

MADDE 33- (1) (Değişik: 16.3.2015-2015/7401 K.) Toplam çıkış genişliği, 32’inci maddeye göre hesaplanan bir kattaki kullanım alanlarındaki toplam kullanıcı sayısının birim genişlikten geçen kişi sayısına bölümü ile elde edilen değerin 0.5 m ile çarpılması ile bulunan değerden az Olamaz. Toplam kullanıcı sayısı 50 ila 500 kişi arasında ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği 100 cm’den, 501 ila 2000 kişi arasında ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği 150 cm’den, 2001 ve daha fazla ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği 200 cm’den az olmayacak şekilde çıkış sayısı Bulunur. Kaçış yolu, bu özelliği dışında, yapının tüm yerlerine hizmet veren koridor ve hol olarak kullanılıyor ise 110 cm’den az genişlikte olamaz. Hiçbir çıkış veya kaçış merdiveni veyahut diğer kaçış yolları, hesaplanan bu değerlerden ve 80 cm’den daha dar genişlikte olamaz.

(2) Yüksek binalarda kaçış yollarının ve merdivenlerin genişliği 120 cm’den az olamaz.

(3) Genişliği 200 cm’yi aşan merdivenler, korkuluklar ile 100 cm’den az olmayan ve 160

cm’den fazla olmayan parçalara ayrılır. Kaçış yolu koridoru yüksekliği 210 cm’den az olamaz.

(4) İki çıkış gereken mekanlarda, her bir çıkışın toplam kullanıcı yükünün en az yarısını

karşılayacak genişlikte olması gerekir.

(5) Bütün çıkışların ve erişim yollarının aşağıda belirtilen şartlara uygun olması gerekir:

  1. a) Çıkışların ve erişim yollarının açıkça görülebilir olması veya konumlarının simgeler ile

vurgulanması ve her an kullanılabilmesi için engellerden arındırılmış halde bulundurulması gerekir.

  1. b) Bir yapıda veya katlarında bulunan her kullanıcı için, diğer kullanıcıların kullanımında

olan odalardan veya mekanlardan geçmek zorunda kalınmaksızın, bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan

erişim sağlanması gerekir.

İş Güvenliği Çizgi Merkezi

İLETİŞİMGenel Merkez
Güçlendirme yoluyla yıkıcı yeniliklerin bütünsel dünya görüşünü organik olarak büyütün.
YERİMİZBizi Nerede Bulabilirsiniz
https://www.isguvenligicizgimerkezi.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
Bizimle İletişime GeçinWhatsApp, mail ve telefon ile bize ulaşabilirsiniz.
https://www.isguvenligicizgimerkezi.com/wp-content/uploads/2020/03/is-guvenligi-cizgi-merkezi-logo-1.png
BİZİ TAKİP EDİNSosyal Medyadan Biz
İş Güvenliği Çizgi sektörünü en üst düzeye çıkartmak için kesintisiz performans gösteriyoruz.
İLETİŞİMGenel Merkez
Güçlendirme yoluyla yıkıcı yeniliklerin bütünsel dünya görüşünü organik olarak büyütün.
YERİMİZBizi Nerede Bulabilirsiniz
https://www.isguvenligicizgimerkezi.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
Bizimle İletişime GeçinWhatsApp, mail ve telefon ile bize ulaşabilirsiniz.
https://www.isguvenligicizgimerkezi.com/wp-content/uploads/2020/03/is-guvenligi-cizgi-merkezi-logo-1.png
BİZİ TAKİP EDİNSosyal Medyadan Biz
İş Güvenliği Çizgi sektörünü en üst düzeye çıkartmak için kesintisiz performans gösteriyoruz.

Copyright © by Dijital Web Merkezi. All rights reserved.

Copyright © by Dijital Web Merkezi. All rights reserved.